Junta del Grup d'Estudis Sitgetans

Núria Amigó i Fornells

Presidenta


Isabel Artigas i Coll

Vicepresidenta


Àngels Jordà i Alsina

Secretària


Isidre Lázaro Garcia-Mascaraque

Tresorer


Ricard Conesa i Sánchez

Vocal


Montserrat Esquerda i Bosch

Vocal


Xavier Gimeno i Grasa

Vocal


Alba Gràcia i Panyella 

Vocal


Jordi Milà i Franco

Vocal


Carme Muntaner i Alsina

Vocal


Francesc Parra i Mestres

Vocal