Història

El Grup d'Estudis Sitgetans és part d’una llarga tradició cultural present a Sitges des de finals del segle XIX, que s'ha manifestat a través dels interessos artístics i històrics de moltes persones de la vila.

 

En els anys 20, algunes d'aquestes persones interessades van intentar organitzar-se i formar grups, com els Amics de les Arts (1925), al voltant de Josep Carbonell i Gener, i l’Ateneu El Centaure (1928), amb Magí Albert Cassanyes, Ramon Planes o Josep Mª Massip, grups, però, que no van tenir una vida gaire llarga. Després, els trasbalsos de la guerra civil i l'opressió de la dictadura franquista van impedir que es formés a Sitges cap entitat que tingués com a finalitat promoure algun aspecte relacionat amb la cultura catalana. De manera, que no va ser fins a l'acabament del franquisme que es va poder intentar la creació d'una associació d'aquestes característiques.

El 22 de juny de 1975, a les acaballes del franquisme, Ramon Planes, amb el pseudònim Tirant, va demanar a l'Eco de Sitges la creació a Sitges d'un centre d'estudis. En els mesos següents, s'hi van afegir altres veus, lloant la proposta i, així, el 20 de setembre va sortir a l'Eco la convocatòria d'una reunió per a parlar d'aquesta iniciativa, reunió que s'havia de fer a la Biblioteca Santiago Rusinyol el dia 26. Hi van assistir 25 sitgetans, que van decidir constituir un centre d'estudis, i en una segona reunió, feta el 14 d'octubre, es va signar l'acta fundacional, es van aprovar uns estatuts provisionals i es va formar una comissió gestora encarregada de portar endavant els tràmits administratius necessaris per a legalitzar l'entitat.

 

Després de la modificació dels estatuts i d'un canvi de nom –Grup d'Estudis en comptes de Centre d'Estudis– imposats pel govern civil de Barcelona, el 19 d'agost de 1976 es va obtenir l'aprovació de l'entitat cultural Grup d'Estudis Sitgetans i la seva inscripció en el Registre Provincial d'Associacions. Com a resultat de la seva fundació en aquesta data, actualment el Grup d'Estudis Sitgetans és el centre d'estudis més antic del Penedès.

 

L'entitat nasqué sense local propi i es va acollir a la generositat de la Biblioteca Santiago Rusinyol, lloc en el qual es feien les reunions mensuals i on es guardava el material imprès que s'anava editant. L'arxiu de l'entitat es guardava en els domicilis particulars dels membres de la junta. El president de la primera junta va ser Ramon Planes, i n'eren vicepresident Antoni Vigó, secretari Lluís Jou i tresorer Jacint Picas. Des d'aquella primera junta, els presidents del GES han estat Ramon Planes (1976-1978), Jacint Picas (1978-1984), Ignasi Mª Muntaner (1984-1989), Lluís Jou (1989-1997), Isabel Coll (1997-2003), Marisa Marsal (2003-2009), Vinyet Panyella (2009-2013) i Ignasi Mª Muntaner (2013).

El 27 i 28 d'octubre de 1984, el Grup d'Estudis sitgetans es va cuidar d'organitzar la XXIXª Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. Aquestes assemblees van ser, ja durant el franquisme, un lloc anual de trobada dels centre d'estudi de les totes les comarques catalanes i es celebraven de manera itinerant a ciutats, o a pobles importants, de Catalunya. La de Sitges va ser presidida pel doctor Josep Roca-Pons, catedràtic de la Indiana University, de Bloomington, que residia a Sitges des de la seva jubilació.

 

El Grup d'Estudis Sitgetans va patir durant 20 anys manca de local propi. Diversos intents per a posar-hi remei no van tenir èxit. Així, el mes de maig de 1976 s'havia demanat a l'ajuntament la cessió de l'Estudi Vidal, local on el GES havia fet alguna exposició, però les gestions no havien arribat a bon terme. La petició es va renovar l'any 1982, també sense èxit. Finalment, el matrimoni format pel pintor suís Pere Stämpfli i la seva dona Anna Stämpfli, que havien comprat al carrer d'en Bosc número 9 l'edifici conegut com can Mec, van pensar cedir-lo al Grup d'Estudis Sitgetans perquè hi desenvolupés les seves activitats. La decisió es va prendre a principis de 1995 i en els mesos següents Pere Stämpfli hi va fer obres de condicionament. I el 23 de setembre de 1995 tingué lloc la inauguració de l'edifici com a local del GES. El Grup d'Estudis Sitgetans hi té un saló d'actes per a fer conferències i exposicions, un sala per al despatx, un lloc on guardar les seves publicacions i un ampli local per a biblioteca.

 

L'any 2003, un grup de socis aficionats a la fotografia va crear dintre del Grup d'Estudis Sitgetans una Secció Fotogràfica que va augmentar ràpidament en nombre de membres i que organitza cada any, durant quinze dies, una sèrie d'exposicions fotogràfiques amb el nom de Fotomaig.