POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1. Responsable del tractament

2. Finalitat del tractament

3. Durada

4. Legitimació del tractament

5. Lloc on es desa la informació

6. Cessió i transferència

7. Drets de les persones interessades

8. Drets generals emparats per la nova legislació

9. Seguretat

10. Galetes (Cookies)

11. Canvis en aquesta política de privacitat

 

1. Responsable del Tractament

Identitat Grup d’Estudis Sitgetans

CIF: GES01062018_0000

Adreça postal: carrer d’en Bosc, 9 (08870Sitges)

Contacte del delegat de protecció de dades: grupdestudissitgetans@gmail.com

El Grup d’Estudis Sitgetans, com a responsable del lloc web, de conformitat

amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals

(d’ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la

societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha

implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa,

per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les

dades introduïdes.

 

2. Finalitat del tractament

Les vostres dades personals només s’utilitzen per a les finalitats següents:

Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta d’activitats del ara en

endavant GES, o de les entitats amb les que el hi col·labora fent difusió.

 

Saber la vostra opinió respecte a la informació que us hem facilitat.

Gestionar la vostra alta com associat o associada. La qual cosa implica la

realització de totes les gestions administratives que siguin necessàries amb

aquesta finalitat.

No tractem les vostres dades personals amb cap altra finalitat que les que

s’han descrit aquí, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

3. Durada

Les dades facilitades per l’interessat per a subscriure’s com a associat es

conserven fins que aquest manifesti la seva voluntat de suprimir-les.

Les dades corresponents a la vostra condició d’associat es conserven durant el

termini de vigència d’aquesta. Posteriorment, queden bloquejades fins que

transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Les dades corresponents a la gestió de l’enviament d’informació com associat,

un cop rebuda la vostra baixa, queden bloquejades fins que transcorrin els

terminis de prescripció aplicables.

 

4. Legitimació del tractament.

La base legal per al tractament és el consentiment de l’interessat.

 

5. Lloc on es desa la informació:

La informació proporcionada es desa en els servidors amb els que el GES té

dipositada la seva informació general. Aquest servidor forma part dels serveis

d’empresa que es troba en el territori de la Unió Europea o està emparat pel

Privacy Shield.

 

6. Cessió i transferència

Les dades que ens faciliteu no són cedides a cap altre empresa o entitat, són

d’ús exclusiu del GES per a les gestions ja expressades en punts anteriors.

 

7. Drets de les persones interessades

Podeu sol·licitar l’exercici dels drets següents davant el GES presentant un

escrit a l’adreça postal del carrer del Bosc, 9, 08870 SITGES o enviant un

missatge electrònic a

grupdestudissitgetans@gmail.com i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret,

com indica la llei.

 

8. Drets d’aplicació general segons la nova legislació

Aquest són els vostres drets segons la nova legislació, us ho fem saber perquè

tingueu el màxim d’informació, tot i que el GES no utilitzi les vostres dades més

que per gestionar la vostra condició d’associat o associada i per remetre

informació de les activitats que realitza o amb les que col·labora.

Dret d’accés: permet a l’interessat saber i obtenir informació sobre les dades

de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades

que siguin inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin

inadequades o excessives.

Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es porti a terme el tractament de

les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que

es conserven, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de

tractament a l’interessat, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable

sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a

les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració

de perfils).

Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament

automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

 

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de

control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb

la protecció de les seves dades.

 

9. Seguretat

El GES, en resposta a la confiança dipositada en ell i tenint en compte la

importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades

personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i

organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la

normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers

que continguin dades de caràcter personal.

 

10. Galetes (Cookies)

Una mica més d’informació general que us serà d’utilitat.

1. Què són les galetes?

Les galetes o cookies són fitxers de text que es baixen a l’equip terminal de

l’usuari (ordinador, tauleta, telèfon mòbil...) i que es desen a la memòria del

navegador. Les dades contingudes a les galetes poden ser analitzades per

el GES per a millorar la usabilitat dels webs.

Les dades de navegació recuperades per les galetes són anònimes i no

s’associen a cap persona.

La informació personal ha de ser facilitada a el GES de manera explícita per

l’usuari.

L’usuari pot esborrar o desactivar les galetes des de la configuració dels

navegadors. En aquest cas, la pàgina web continua essent operativa, però

sense els avantatges de la personalització.

2. Quin tipus de galetes s’utilitzen al GES?

Segons l’entitat que les gestiona:

- Pròpies. Són galetes que s’envien des d’un equip o domini gestionat per

el GES al terminal de l’usuari.

 

Segons el termini de temps que romanguin activades:

 

- De sessió. Recullen dades mentre l’usuari navega pel web del GES amb la

finalitat de prestar el servei sol·licitat. Caduquen o s’esborren quan es tanca

el navegador.

- Persistents. Es desen al terminal de l’usuari. Caduquen en un període llarg o

mitjà de temps o no ho fan mai.

Segons la finalitat:

- Tècniques. Són les necessàries per a la navegació correcta per la pàgina

web.

- De personalització. Permeten a l’usuari definir les característiques (idioma)

per a la navegació per la pàgina web.

- D’anàlisi. Permeten al GES l’anàlisi vinculada a la navegació duta a terme

per l’usuari amb la finalitat de fer un seguiment de l’ús de la pàgina web, i

també de fer estadístiques dels continguts més visitats, del nombre de

visitants, etc.

- Publicitàries. Al GES no em fem servir.

 

3. Quines són les finalitats de les galetes que es fan servir el GES?

Les finalitats de les galetes que es fan servir el GES són:

- Tècniques. L’objectiu d’aquest tipus de galetes és fer possible que la

navegació per la pàgina sigui satisfactòria. Aquest tipus de galetes permet

que el sistema reconegui els usuaris que s’han registrat i els recordi el nom

d’usuari i la contrasenya, entre altres funcions.

- De personalització. Aquestes galetes permeten que l’usuari accedeixi al

web del GES amb algunes característiques de caràcter general predefinides,

com ara l’idioma, el navegador o la localització geogràfica des d’on

s’accedeix al servei.

- Analítiques. Les dades anònimes contingudes en aquestes galetes

permeten el mesurament, el seguiment i l’estudi de l’activitat dels usuaris

per tal d’incorporar millores en llocs web, aplicacions i plataformes del GES

(millores tècniques)

- Publicitàries. No em fem servir

 

11. Canvis en la política de privacitat

El GES es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a

adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

Grup d'Estudis Sitgetans

Carrer d'en Bosc, 9

08870 Sitges