Articles publicats al Butlletí del Grup d'Estudis Sitgetans

1 (febrer 1976)

 • Vet aquí lector.
 • Santiago Casanova i Giner: Contribució a la paleontologia del Garraf.
 • David Jou: Els capitells de Maricel (I).

2 (abril 1976)

 • Cinquanta anys després.
 • Ventura Sella: Francesc de B. Moll i mossèn Antoni Alcover.
 • Salvador Picas: El massís de Garraf.

3 (agost 1976)

 • L'activitat del Grup d'Estudis Sitgetans.
 • Grup Arqueològic de Sitges.
 • Lluís Jou: Emerencià Roig i Raventós.
 • Jofre Vila: L'antic ball de bastons de Sitges (I).

4 (setembre 1976)

 • Ignasi Mª Muntaner: El Sitges del segle XIX a La Llumanera de Nova York (I).
 • Jofre Vilà: L'antic ball de bastons de Sitges (II).

5 (febrer 1977)

 • Ignasi Mª Muntaner: El Sitges del segle XIX a La Llumanera de Nova York (i II).
 • Isabel Coll: Els altars de l'església parroquial de Sitges.
 • Noticiari del Grup d'Estudis.
 • Recerques arqueològiques.

6 (juny 1977)

 • Editorial.
 • Josep Carbonell i Gener: Esquema històric dels sis anys napoleònics a Sitges. 1808 Revolta i resistència (I).
 • Antoni Vigó i Marcé: La vaga de l'any tretze en el ram del calçat.

7 (novembre 1977)

 • Editorial.
 • Santiago Casanova i Giner: Els ventalls de la Trinitat.
 • Josep Carbonell i Gener: Esquema històric dels sis anys napoleònics a Sitges. 1808 Revolta i resistència (i II).

8 (desembre 1977)

 • Editorial.
 • David Jou i Andreu: Intervenció dels sitgetans en la fundació i creixement d'Isla Cristina.
 • Vinyet Pañella: Garraf de Ramon Picó i Campanar.
 • Àngels Parés: Noticiari arqueològic.
 • V. P.: Trinitat Catasús. Obra inèdita i dispersa.

9 (febrer 1978)

 • Editorial.
 • Ramon Planes: El cas del Centaure.
 • Josep Picas i Julià: Epidèmia de còlera a Sitges el 1845.
 • V. P.: La festa de la poesia a Sitges de 1918.
 • Noticiari.

10 (juny 1978)

 • Memòria anual 1977.
 • Salvador Picas: Allò que els avis em van contar.
 • David Jou: Els capitells de Maricel (II).

11 [amb el nº 12] (gener 1979)

 • Editorial.
 • Isabel Coll: L'obra sitgetana de Gaietà Buïgas i Monravà.
 • David Jou: Els capitells de Maricel (i III).
 • Vinyet Panyella: La Malvasia de Sitges. Un sainet del segle XIX (I).

12 [amb el nº 12 bis] (març 1979)

 • Memòria 1978.
 • Santiago Casanova: De botànica sitgetana.
 • Jacint Picas i Cardó: Verídica epopeia de la família Catasús i en Pau dels Burros.
 • J. Miret i M. Miret: Arqueologia comarcal.
 • Vicenç Carbonell i Virella: Olivella. Un petit poble amb una llarga història.
 • Vinyet Panyella: La Malvasia de Sitges. Un sainet del segle XIX (i II).

13 (setembre 1979)

 • Santiago Casanova i Giner: La col·lecció de goigs de Sitges.
 • Àngels Parés i Corretgé: La cova de Sant Llorenç i els seus testimonis d'habitatge.
 • Isabel Coll i Mirabent: Josep Mirabent Gatell, pintor del segle XIX.
 • Lluís Jou: El monument al doctor Robert.

14 (desembre 1979)

 • Projectes i propòsits.
 • Antoni Vigó i Ignasi Mª Muntaner: Vestigis actuals de l'antic portal de Santa Caterina a la parròquia.
 • Vinyet Panyella: Procés per unes cobles contra Magí Totesaust, comissari reial.

15 (març 1980)

 • Lluís Jou: Grup d'Estudis Sitgetans. Memòria 1979.
 • Charles Miles: L'obra sitgetana de Jaume Sunyer i Juncosa.
 • Vinyet Panyella: Els fets del Primer de Maig del 1838.

16 (juny 1980)

 • Editorial.
 • Ramon Planes: Record d'en Salvador Marsal.
 • Mª Lluïsa Marsal i Àlvarez: El meu pare.
 • Joan Puig i Mestre: Mosaics de recordances.

17 (octubre 1980)

 • Cinc any després.
 • Assemblees del Grup d'Estudis Sitgetans.
 • Actes organitzats pel Grup d'Estudis Sitgetans.
 • Exposicions organitzades pel Grup d'Estudis Sitgetans.
 • Publicacions del Grup d'Estudis: Sitgetans.
 • Relació alfabètica de socis del Grup d'Estudis Sitgetans.
 • Isabel Coll i Mirabent: Notes sobre la construcció de l'església parroquial.
 • Lluís Jou: Les terres de don Josep Bonaventura Falç.

18 (desembre 1980)

 • David Jou Andreu: Les bateries de costa sitgetanes a últims del segle XVIII.
 • Charles Miles: Apunts arquitectònics sobre la finca de Santa Bàrbara.
 • Ventura Sella: 1.500 anys de sant Benet.

19 (març 1981)

 • Lluís Jou: Memòria anyal 1980.
 • Magí Miret i Josep Miret: Un nou jaciment romà a Sitges.
 • J. M. Sobré: Notícia d'Artur Carbonell.

20 (juny 1981)

 • Editorial.
 • Joan Puig i Mestre: Records de Maricel i de Miquel Utrillo.
 • Jacint Picas: Mossèn Antoni Batlle.
 • Rafael Casanova: Què féu per Sitges?

21 (desembre 1981)

 • A. Amell i Sans: La nissaga dels Amell a Sitges.
 • Enriqueta Malivern: Vells costums i velles cançons.
 • Ignasi Mª Muntaner: El document de dotació de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola (I).
 • Els centres d'estudis locals en el context cultural del poble i de la comarca.

22 (març 1982)

 • Memòria anual corresponent a l'any 1981.
 • David Jou i Andreu: Mariners sitgetans al combat naval en el segle XVIII.
 • Ignasi Mª Muntaner: El document de dotació de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola (II).

23 (setembre 1982)

 • Jacint Picas: i Cardó: Discurs de presentació del 8è volum de la Col·lecció d'Estudis Sitgetans.
 • Vinyet Panyella: Els fets del primer de maig de 1838. Rectificació i addenda.
 • Magí Miret: Consideracions entorn de l'oppidum Subur.
 • Ignasi Mª Muntaner: El document de dotació de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola (III).

24 (desembre 1982)

 • Jacint Picas i Cardó: 11 d'octubre. De l'homenatge a Ramon Planes.
 • Jordi Artigas i Masdéu: Guia artística de Sitges (I).
 • Ignasi Mª Muntaner: El document de dotació de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola (IV).

25 (març 1983)

 • Memòria corresponent a 1982.
 • Àngels Parés Corretgé: La cova Verda.
 • Ignasi Mª Muntaner: El document de dotació de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola (V).
 • Pere Serramalera i Cosp: Gaietà Benaprès i Mestre (1848-1907) (I).

26 (novembre 1983)

 • Pere Serramalera i Cosp: Gaietà Benaprès i Mestre (1848-1907) (i II).
 • Xavier Miret i Mestre: La immigració occitana del segle XVII a Sitges.
 • Ignasi M." Muntaner: El document de dotació de l'església de Saní Miquel d'Olèrdola (VI).

27 (desembre 1983)

 • Jordi Artigas i Masdéu: Guia artística de Sitges (i II).
 • Pere Serramalera i Cosp: Una curiosa acta de defunció.
 • Jacint Picas: Mossèn Batlle. El seu entorn sitgetà. A tall d'explicació (I).

28 (maig 1984)

 • V. Carbonell i Virella: Habitants de Sitges en la documentació d'Olivella (segles XIV al XVIII).
 • Jacint Picas: Mossèn Batlle. El seu entorn sitgetà. A tall d'explicació (i II).
 • Ignasi Mª Muntaner: El document de dotació de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola (VII).

29 (agost 1984)

 • Editorial.
 • Isabel Coll i Mirabent: L'historicisme i l'eclecticisme en l'arquitectura del segle XIX. Llur interpretació per Salvador Vinyals.
 • Ignasi Mª Muntaner: El document de dotació de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola (VIII).
 • Albert Carbonell, Jordi Casterad, Jaume Sabaté i Jordi Vidal: Història del cementiri de Sitges (I).

30 (novembre 1984)

 • Pere Serramalera i Cosp: Excerpta documental sitgetana.
 • Ignasi Mª Muntaner: El document de dotació de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola (IX).
 • Albert Carbonell, Jordi Casterad, Jaume Sabaté i Jordi Vidal: Història del cementiri de Sitges (II).

31 (febrer 1985)

 • Memòria de les activitats del Grup d'Estudis Sitgetans 1984.
 • Albert Carbonell, Jordi Casterad, Jaume Sabaté i Jordi Vidal: Història del cementiri de Sitges (i III).
 • Isabel Coll i Mirabent: El ressò artístic d'una gran figura sitgetana. El doctor Bartomeu Robert (I).

32/33 (maig/agost 1985)

 • J. Martínez, J. Miret, R. Mora i I. Muro: Excavacions a la cova del Gegant.
 • Isabel Coll i Mirabent: El ressò artístic d'una gran figura sitgetana. El doctor Bartomeu Robert (i II).
 • Ignasi Mª Muntaner: El document de dotació de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola (X).

34 (novembre 1985)

 • David Jou i Andreu: Sobre l'estada a Sitges de Joaquima Vedruna.
 • Taller d'Ecologia de l'Institut Joan Ramon Benaprès: Les plantes d'aquí a la vora.
 • Ignasi Mª Muntaner: El document de dotació de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola (XI).

35/36 (febrer/maig 1986)

 • Xavier Miret: Memòria del Grup d'Estudis Sitgetans 1985.
 • I. M. P.: Sitges i Joan Pere Fontanella.
 • Xavier Miret i Mestre: Sitges dins del marc de la guerra entre la corona espanyola i francesa.
 • Ignasi Mª Muntaner: El document de dotació de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola (XII).

37/38 (agost/novembre 1986)

 • Xavier Ramadà i Clemente: La cova de Sant Llorenç.
 • Ignasi Mª Muntaner: El document de dotació de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola (XIII).
 • Anton Ferret i Baig: Emili Giralt, poeta de Ribes a principis de segle (I).

39/40 (febrer/maig 1987).

 • Xavier Miret: Memòria del G.E.S. corresponent a l'any 1986.
 • Anton Ferret i Baig: Emili Giralt, poeta de Ribes a principis de segle (i II).
 • Ignasi Mª Muntaner: El document de dotació de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola (XIV).

41/42 (agost/novembre 1987)

 • Jaume Olivella i Lluís Vellet: El massís de Garraf (I).
 • Ignasi Mª Muntaner: El document de dotació de l'església de Sant Miquel d'Olèrdola (i XV).
 • Pere Serramalera i Cosp: Amèrica i els sitgetans (I).

43/44 (febrer/maig 1988)

 • Xavier Miret: Memòria del G.E.S. corresponent a l'any 1987.
 • Jaume Olivella i Lluís Vellet: El massís de Garraf (i II).
 • Ignasi Mª Muntaner: Dos textos que parlen de Sitges.
 • Pere Serramalera i Cosp: Amèrica i els sitgetans (II).

45/46 (agost/novembre 1988)

 • David Jou i Andreu: Vinculacions sitgetanes amb La Llumanera de Nova York.
 • Àngels Parés i Corretgé: Breu esbós sobre el cavaller Bernat de Fonollar i el castell de Sitges en el segle XIV.
 • Antoni Vigó: Una mica més sobre la fàbrica Tarrida.
 • Ignasi Mª Muntaner: El Farell i el Castell Episcopal.
 • Pere Serramalera i Cosp: Amèrica i els sitgetans (III).

47 (febrer 1989)

 • Xavier Miret: Memòria anual del G.E.S.
 • David Jou i Andreu: La relació sitgetana amb Amèrica (I).
 • Joan Garcia, Magí Miret i Josep Miret: Els precedents arqueològics de Sitges. Les restes de l'entorn de l'Ajuntament.
 • Pere Serramalera i Cosp: Amèrica i els sitgetans (IV).

48 (maig 1989)

 • David Jou i Andreu: La relació sitgetana amb Amèrica (i II).
 • Pere Serramalera i Cosp: Amèrica i els sitgetans (V).
 • Miquel Marzal i Ortiz: Història dels gegants de la vila de Sitges (I).

49 (agost 1989)

 • Isabel Coll i Mirabent: El panteó Vidal i Quadras del cementiri de Sitges (I).
 • Miquel Marzal i Ortiz: Història dels gegants de la vila de Sitges (II).
 • Pere Serramalera i Cosp: Amèrica i els sitgetans (VI).

50 (novembre 1989)

 • Ignasi Mª Muntaner: Algunes consideracions sobre la formació de la quadra de Garraf.
 • Miquel Marzal i Ortiz: Història dels gegants de la vila de Sitges (III).
 • Pere Serramalera i Cosp: Amèrica i els sitgetans (VII).

51 (febrer 1990)

 • Rafael Font i Farran: Entorn de la comèdia La Malvasia de Sitges (I).
 • Miquel Marzal i Ortiz: Història dels gegants de la vila de Sitges (i IV).
 • Pere Serramalera i Cosp: Amèrica i els sitgetans (VIII).

52 (maig 1990)

 • David Jou i Andreu: Algunes aportacions a Els sitgetans a Isla Cristina.
 • Rafael Font i Farran: Entorn de la comèdia La Malvasia de Sitges (i II).
 • Josep Miret i Xavier Miret: Dades sobre el sondeig arqueològic de 1977 al Baluard de Sitges.
 • Pere Serramalera i Cosp: Amèrica i els sitgetans (IX).

53 (agost 1990)

 • Isabel Coll i Mirabent: El panteó d'Aleix Vidal i Quadras del cementiri de Sitges (i II).
 • Vicenç Carbonell i Virella: El marge Llarg del Picorb.
 • Pere Serramalera i Cosp: Amèrica i els sitgetans (X).

54 (novembre 1990)

 • Enriqueta Malivern: El dies sants. Records i evocacions.
 • Antoni Vigó i Marcé: Una tempesta musical en el 1877.
 • Ignasi Mª Muntaner: Nota complementària sobre l'origen del monestir de Garraf.
 • Pere Serramalera i Cosp: Amèrica í els sitgetans (XI).
 • Xavier Miret i Mestre: Memòria del G.E.S. del 1989.

55 (febrer 1991)

 • Magí Miret i Josep Miret: La vil·la romana del Vinyet en perill.
 • Manuel Alquézar i Montañès: L'activitat occitana de Josep Carbonell i Gener. Correspondència amb Loïs Alibert.
 • Carme Andreu, Eva Farreras i Ester Font: Societats recreatives importants de Sitges (I).
 • Pere Serramalera i Cosp: Amèrica i els sitgetans (i XII).

56 (maig 1991)

 • Pere Serramalera i Cosp: La parròquia de Sitges en temps del doctor Benet Verdera.
 • Carme Andreu, Eva Farreras i Ester Font: Societats recreatives importants de Sitges (II).

57 (agost 1991)

 • Joan Garcia i Targa: Castell de Miralpeix. Primera campanya d'excavacions.
 • Santiago Casanova: Vestigis romans a Sitges.
 • Carme Andreu, Eva Farreras i Ester Font: Societats recreatives importants de Sitges (i III).
 • Alícia Mirabent, Emma Reverter i Sandra Villalonga: La pesca a Sitges (I).

58 (novembre 1991)

 • Vet aquí, lector...
 • Índex general dels números 1-57.
 • Índex de noms (I).

59 (desembre 1991)

 • Índex de noms (i II).

60/61 (febrer-maig 1992)

 • Joan Garcia Targa: Segona campanya d'excavacions del castell de Miralpeix (juliol del 1991).
 • Isabel Coll i Mirabent: Eliseu Meifrèn entre 1879 i 1892.

62/63 (agost-novembre 1992)

 • David Jou i Andreu: Les cases dels americanos a Sitges (I).
 • Josep Miret i Mestre i Xavier Miret i Mestre: Noves troballes arqueològiques al Baluard.
 • Alícia Mirabent, Emma Reverter i Sandra Villalonga: La pesca a Sitges (i II).

64 (febrer 1993)

 • David Jou i Mirabent: Josep Goday i Pere Jou: Tres façanes de Barcelona.
 • Ignasi Mª Muntaner: L'estada d'un ribetà a Mèxic en el segle XVIII.
 • David Jou i Andreut: Les cases dels americanos a Sitges (i II).
 • Neus Gironès i Biarnès i Mireia Rossell i Pascual: Els mitjans de comunicació a Sitges (I).

65 (maig 1993)

 • Vinyet Panyella: Primera memòria de Clotilde Pignel.
 • Joan Garcia Targa i Ronald Round Colell: Tercera campanya d'excavacions al castell de Miralpeix (juliol 1992).
 • Xavier Miret: Memòria del G.E.S. 1990.
 • Neus Gironès i Biarnès i Mireia Rossell i Pascual: Els mitjans de comunicació a Sitges (II).

66/67 (agost-novembre 1993)

 • Vinyet Panyella: Sitges en l'obra literària de J. V. Foix.
 • Ignasi Mª Muntaner: Memòria del Grup d'Estudis Sitgetans corresponent a l'any 1992.
 • Neus Gironès i Biarnès i Mireia Rossell i Pascual: Els mitjans de comunicació a Sitges (III).

68/69 (febrer-maig 1994)

 • Santiago Alcolea: Els reflexos de l'art d'El Greco a l'època modernista.
 • Neus Gironès i Biarnès i Mireia Rossell i Pascual: Els mitjans de comunicació a Sitges (i IV).

70/71 (agost-novembre 1994)

 • Ignasi Mª Muntaner: Memòria del Grup d'Estudis Sitgetans corresponent a l'any 1993.
 • David Jou i Andreu: Carta d'Amèrica.
 • Xavier Miret: Memòria del G.E.S. 1991.
 • Sergi Martínez i Rigol: Notes sobre la regeneració de la coberta vegetal al massís del Garraf (I).

72/73 (febrer-maig 1995)

 • Mª Lluïsa Marsal: La fabricació de calçat a Sitges.
 • Sergi Martínez i Rigol: Notes sobre la regeneració de la coberta vegetal al massís del Garraf (II).

74/75 (agost-novembre 1995)

 • Sergi Martínez i Rigol: Notes sobre la regeneració de la coberta vegetal al massís del Garraf (i III).

76/77 (febrer-maig 1996)

 • Ignasi Mª Muntaner: Memòria del Grup d'Estudis Sitgetans corresponent a l'any 1994.
 • Ignasi Mª Muntaner: Memòria del Grup d'Estudis Sitgetans corresponent a l'any 1995.
 • Isabel Coll i Mirabent: Unes obres de Joaquim Espalter al palau de la Diputació de Navarra.

78/79 (agost-novembre 1996)

 • Andrés López, Laura Turolla, Alejandro Ventaja i David Domingo: Sitges en la dècada dels 80.

80/81 (febrer-maig 1997)

 • Ignasi Mª Muntaner: La fundació de l'ermita de la Trinitat (I).
 • Francesc Parra i Mestre: Cent anys dels gegants de Sitges (1897-1997) (I).

82 (agost 1997)

 • Ignasi Mª Muntaner: La fundació de l'ermita de la Trinitat (i II).

83 (novembre 1997)

 • Jofre Vilà: Massa pàgines per a un sol ull.
 • Ignasi Mª Muntaner: Nota complementària sobre la fundació de l'ermita de la Trinitat.
 • Francesc Parra i Mestre: Cent anys dels gegants de Sitges (1897-1997) (II).

84 (febrer 1998)

 • Miquel Forns i Fusté: La festa Major. Passat i futur.
 • Francesc Parra i Mestre: Cent anys dels gegants de Sitges (1897-1997) (i III).

85 (maig 1998)

 • Josep M. Soler i Soler: Josep Carbonell i Gener i J. V. Foix.
 • David Jou i Andreu: Josep Carbonell i Gener i L'Amic de les Arts.
 • Ignasi Mª Muntaner: Afanys i desencís de la cosa pública de Josep Carbonell i Gener (I).

86 (agost 1998)

 • Isabel Coll i Mirabent: Joaquim Sunyer a través d'un quadre i d'un llibre.
 • Ignasi Mª Muntaner: Afanys i desencís de la cosa pública de Josep Carbonell i Gener (i II).
 • David Jou i Andreu: Catalans a les costes onubenses en els segles XVIII i XIX. La participació de Sitges (I).

87 (novembre 1998)

 • Jofre Vilà: Viatge emocionat al món quotidià d'Artur Carbonell.
 • David Jou i Andreu: Catalans a les costes onubenses en els segles XVIII i XIX. La participació de Sitges (II).

88 (febrer 1999)

 • Mª Lluïsa Marsal: Artur Carbonell, un home de teatre (I).
 • David Jou i Andreu: Catalans a les costes onubenses en els segles XVIII i XIX. La participació de Sitges (III).

89 (maig 1999)

 • Mª Lluïsa Marsal: Artur Carbonell, un home de teatre (i II).
 • David Jou i Andreu: Catalans a les costes onubenses en els segles XVIII i XIX. La participació de Sitges (IV).

90 (agost 1999)

 • Isabel Coll i Mirabent: Artur Carbonell, pintor i dibuixant.

91 (novembre 1999)

 • Ignasi Mª Muntaner: Memòria del Grup d'Estudis Sitgetans corresponent a l'any 1995.
 • Ignasi Mª Muntaner: Memòria del Grup d'Estudis Sitgetans corresponent a l'any 1996.
 • Roland Sierra: Memòria anual del G.E.S. 1997.
 • Roland Sierra: Memòria anual del G.E.S. 1998.
 • David Jou i Andreu: Catalans a les costes onubenses en els segles XVIII i XIX. La participació de Sitges (V).

92 (febrer 2000)

 • Bàrbara Elena Figueras: L'Amic de les Arts 1926-1929 (I).

93 (maig 2000)

 • Bàrbara Elena Figueras: L'Amic de les Arts 1926-1929 (II).

94 (agost 2000)

 • David Jou i Andreu: Catalans a les costes onubenses en els segles XVIII i XIX. La participació de Sitges (i VI).

95 (novembre 2000)

 • Miquel Marzal Ortiz: Els diorames de Nadal i la Passió a Sitges.

96 (febrer 2001)

 • Vicenç Morando: Presentació d'Els Rusiñol: inicis i consolidació d'una nissaga.
 • David Jou i Andreu: Població i immigració a Sitges de 1897 a 1936. Nota sobre la immigració procedent de Vélez Blanco.

97 (maig 2001)

 • Roland Sierra: 1850-2000: Un segle i mig de presència concepcionista a Sitges.

98 (agost 2001)

 • Josep Soler i Marcé: Pseudònims de l'Eco de Sitges (1886-1900) (I).

99 (novembre 2001)

 • Josep Soler i Marcé: Pseudònims de l'Eco de Sitges (1886-1900) (i II).

100 (febrer 2002)

 • Roland Sierra: Els camins periodístics de Ramon Planes (I).

101 (maig 2002)

 • Montserrat Esquerda: Les nadales de l'Eco de Sitges. Tomàs Garcés i J. V. Foix al setmanari sitgetà (I).
 • Roland Sierra: Els camins periodístics de Ramon Planes (i II).

102 (agost 2002)

 • Joan Garcia Targa: Sitges en època ibèrica i romana: les restes del carrer Nou i de l'entorn de l'Ajuntament.
 • Montserrat Esquerda: Les nadales de l'Eco de Sitges. Tomàs Garcés i J. V. Foix al setmanari sitgetà (i II).
 • Roland Sierra: Memòria anual del G.E.S. 2000.
 • Roland Sierra: Memòria anual del G.E.S. 2001.

103 (novembre 2002)

 • Jordi Mirabent Castiel: El doctor Bartomeu Robert i Yarzàbal.
 • Natàlia Jiménez: Els mapes de la quadra de Garraf segons Nicolau de Credença (I).

104 (febrer 2003)

 • Natàlia Jiménez: Els mapes de la quadra de Garraf segons Nicolau de Credença (i II).
 • Ignasi Mª Muntaner: Sant Muç.

105 (maig 2003)

 • Siurana Virgili i Suñé: Un viatge per la Vilanova cubana (I).

106 (agost 2003)

 • Siurana Virgili i Suñé: Un viatge per la Vilanova cubana (i II).

107 (novembre 2003)

 • Enriqueta Malivern i Sardà: El grup sitgetà de la Federació de Joves Cristians.
 • Pere Ferrando i Romeu: Els precedents castellers a Sitges (1880-1971) (I).

108 (febrer 2004)

 • Pere Ferrando i Romeu: Els precedents castellers a Sitges (1880-1971) (II).

109 (maig del 2004)

 • Roland Sierra i Farreras: El llegat Llopis i la malvasia de l'Hospital.
 • Pere Ferrando i Romeu: Els precedents castellers a Sitges (1880-1971) (i III).
 • Miquel Marzal: Memòria del Grup d'Estudis Sitgetans corresponent al període març 2002 - novembre 2003.

110 (agost 2004)

 • Marisa Marsal: Antoni Vigó i Marcé, historiador i estudiós.
 • Xavier Gimeno i Grasa: Antoni Vigó mestre.
 • Isabel Coll i Mirabent: Una visió personal d'Antoni Vigó, historiador de l'art.

111 (novembre 2004)

 • David Jou i Andreu: La Morisca, una masia del Garraf. Els que hi van viure i els seus descendents (I).

112 (febrer 2005)

 • David Jou i Andreu: La Morisca, una masia del Garraf. Els que hi van viure i els seus descendents (i II).
 • Mª Lluïsa Marsal: Pere Pruna, l'home i l'artista.

113 (maig 2005)

 • Vicenç Morando i Tarrés: Presentació de Santa Tecla: vaivens de la Festa Major petita de Sitges.
 • Froilan Franco: Els projectes de construcció d'una escola pública a Sitges.
 • Miquel Marzal i Ortiz: Memòria del Grup d'Estudis Sitgetans de desembre de 2003 a desembre de 2004.

114 (agost 2005)

 • David Jou i Andreu: La pesca tradicional a Sitges.
 • J. Antoni Corella i Miracle: Les entitats fotogràfiques de Sitges.
 • Ignasi Mª Muntaner: Les claus de volta de la parròquia (I).

115 (novembre 2005)

 • Ignasi Mª Muntaner: Les claus de volta de la parròquia (II).
 • Índex temàtic i onomàstic dels números 60-115.
 • Índex general dels números 60-115 (1992-2005).

116 (febrer 2006)

 • Mª Lluïsa Marsal: 30è aniversari de la creació del Grup d'Estudis Sitgetans i 10è de la inauguració de l'Espai Cultural Pere Stämpfli.
 • Lluís Jou i Mirabent: La nostra commemoració: trenta anys del Grup d'Estudis Sitgetans i deu de l'Espai Cultural Pere Stämpfli.
 • Ignasi Mª Muntaner: Les claus de volta de la parròquia (III).

117 (maig 2006)

 • Antoni Sella i Montserrat: Sitges: turisme i identitat local.

118 (agost 2006)

 • Antonieta Montserrat i Robert: El quadern de Genís Samper Mossèn Batlle, sitgetà i excursionista.
 • Miquel Marzal i Ortiz: Memòria de les activitats del Grup d'Estudis Sitgetans des del 12 de gener de 2005 al 16 de febrer de 2006.
 • Ignasi Mª Muntaner: Les claus de volta de la parròquia (IV).

119 (novembre 2006)

 • Ignasi Mª Muntaner: Les claus de volta de la parròquia (V).

120 (febrer 2007)

 • David Jou i Mirabent: Rafael Llopart i Ferret. Sitges i Guantánamo.
 • Ignasi Mª Muntaner: Les claus de volta de la parròquia (VI).

121 (maig 2007)

 • Francesc Parra i Mestres: Aproximació al ball de nans i capgrossos de Sitges.

122 (agost 2007)

 • Ignasi Mª Muntaner: Les claus de volta de la parròquia (VII).

123 (novembre 2007)

 • David Jou i Andreu: La fàbrica Compañía Suburense, primera manifestació de la revolució industrial a Sitges (I).
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

124 (febrer 2008)

 • David Jou i Andreu: La fàbrica Compañía Suburense, primera manifestació de la revolució industrial a Sitges (II).
 • Ignasi Mª Muntaner: Les claus de volta de la parròquia (VIII).
 • Memòria del Grup d'Estudis Sitgetans (febrer 2006 - febrer 2007).
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

125 (maig 2008)

 • David Jou i Andreu: La fàbrica Compañía Suburense, primera manifestació de la revolució industrial a Sitges (i III).
 • Ignasi Mª Muntaner: Les claus de volta de la parròquia (i IX).
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

126 (agost 2008)

 • Ignasi Mª Muntaner: Sitges i sant Francesc de Paola.
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

127 (novembre 2008)

 • Genís Muntané: Els monuments importants de Sitges: una altra història.
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

128 (febrer de 2009)

 • Patrícia Sonet i Pérez: Les masies de Campdàsens (I).
 • Memòria del Grup d'Estudis Sitgetans del 16 de febrer de 2007 al 16 de febrer de 2008.
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

129 (maig 2009)

 • Patrícia Sonet i Pérez: Les masies de Campdàsens (i II).
 • Ignasi Mª Muntaner: Un atac dels genovesos a Garraf l'any 1459.
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

130 (agost 2009)

 • Joan Florensa: Tres moments decisius en la vida de l'Escola de Sitges (I).
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

131 (novembre 2009)

 • David Jou i Andreu: Presentació de Senyes de mariners sitgetans.
 • Joan Florensa: Tres moments decisius en la vida de l'Escola de Sitges (i II).
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

132 (febrer 2010)

 • Miquel Marzal i Ortiz: Les catifes del Corpus Christi de Sitges. Passat, present i futur.
 • Ignasi Mª Muntaner: Els canons del Baluard i els preludis de la guerra dels Segadors.
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

133 (maig 2010)

 • Anna Caballero i Ferret: El carnaval de Sitges i les seves carrosses.
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

134 (agost 2010)

 • Isabel Vivó i Josep Milan: Agustí Ferré Pino i les pintures murals del teatre del Casino Prado Suburense de Sitges (I).
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

135 (novembre 2010)

 • Isabel Vivó i Josep Milan: Agustí Ferré Pino i les pintures murals del teatre del Casino Prado Suburense de Sitges (i II)
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

136 (febrer 2011)

 • Miquel Marzal i Ortiz: Camí de Betlem. Un grup de figures de pessebre de Pere Jou i Francisco.
 • Memòria de les activitats del Grup d'Estudis Sitgetans del 21 de gener de 2009 a l'11 de juny de 2010.
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

137 (maig 2011)

 • Carme Muntaner i Alsina: Festes, àpats i treball. Les diades de santa Tecla i sant Bartomeu a l'edat mitjana (I).
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

138 (agost 2011)

 • Àngels Parés i Corretger: Les defenses militars i els bombardeigs a Sitges durant la guerra civil (1936-1939) (I).
 • Carme Muntaner i Alsina: Festes, àpats i treball. Les diades de santa Tecla i sant Bartomeu a l'edat mitjana (i II).
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

139 (novembre 2011)

 • Elena Martínez Gay i Eva Maicas Martínez: La col·lecció d'autògrafs de Miquel Utrillo i Vidal (Sitges 1915 - Madrid 1990) (I).
 • Àngels Parés i Corretger: Les defenses militars i els bombardeigs a Sitges durant la guerra civil (1936-1939) (i II).
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

140 (febrer 2012)

 • Vicenç Morando i Tarrés: Sitges del totxo a la crisi. 16 anys de Crònica Local.

141 (maig 2012)

 • Elena Martínez Gay i Eva Maicas Martínez: La col·lecció d'autògrafs de Miquel Utrillo i Vidal (Sitges 1915 - Madrid 1990) (i II).
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

142 (agost 2012)

 • Miquel Marzal i Ortiz: El procés de formació del fons bibliogràfic inaugural de la primera biblioteca pública de Sitges (1886).
 • Ignasi Mª Muntaner: Les imatges dels apòstols a l'orgue de la parròquia de Sitges (I).

143 (novembre 2012)

 • Montserrat Comas i Güell: Feliç coincidència: Joan Oliva i la Biblioteca Santiago Rusinyol.
 • Ignasi Mª Muntaner: Les imatges dels apòstols a l'orgue de la parròquia de Sitges (II).
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

144 (febrer 2013)

 • Ignasi Mª Muntaner: Les imatges dels apòstols a l'orgue de la parròquia de Sitges (III).
 • Jordi Mirabent i Castiel: Costums i dites del poble.
 • Francesc Parra i Mestres: Articles.

145 (maig 2013)

 • Víctor Revilla i Joan Garcia: La inscripció romana trobada al Vinyet.
 • Ignasi Mª Muntaner: Les imatges dels apòstols a l'orgue de la parròquia de Sitges (i IV).

146 (agost 2013)

 

•  Isidre Roset i Juan: Alfred Sisquella, pintor evolucionista.

•  Carla Sànchez Berruezo: La Tèrmac. Un estudi sobre el barraquisme a Sitges              (I).

 

147 (novembre 2013)

•  Miquel Marzal Ortiz: La 'fera foguera'. Evolució d'una peça patrimonial (I).

•  Carla Sànchez Berruezo: La Tèrmac. Un estudi sobre el barraquisme a Sitges              (II).

 

148 (febrer 2014)

•  Ignasi Mª Muntaner: On era el monestir de Garraf.

•  Miquel Marzal Ortiz: La 'fera foguera'. Evolució d'una peça patrimonial (II).

•  Francesc Parra i Mestres: Les creus de terme.

•  Elena Martínez Gay: Memòria de les activitats del Grup d'Estudis Sitgetans                des del 12 de juny de 2011 al 24 de març de 2012.

 

149 (maig 2014)

•  Índex temàtic i onomàstic del volum III (números 116 a 149).

•  Índex d'articles dels números 116 a 149 (febrer del 2006 a maig del 2014).

 

150 (agost 2014)

•  Jordi Milà: El projecte frustrat d'un Ciutat Infantil i la Casa-escuela Pueblo de            Cuba (Sitges  1938-1939).

•  Àngels Jordà i Alsina: Can Salamó de la Ribera i l'arc del carrer de Sant Pere.

•  Ignasi Mª Muntaner: Les plaques del Saló de Sessions de l'Ajuntament de                  Sitges (I).

 

151 (novembre 2014)

•  Ventura Sella: Ramon Planes, sitgetà, patriota i home de lletres (I).

•  Àngels Jordà i Alsina: Can Falç de Mar.

 

152 (febrer 2015)

•  Ventura Sella: Ramon Planes, sitgetà, patriota i home de lletres (i II).

•  Ignasi Mª Muntaner: Les plaques del Saló de Sessions de l'Ajuntament de                  Sitges (II).

•  Àngels Jordà i Alsina: L'hort de Can Falç.

 

153 (maig 2015)

•  Jordi Cubillos: Com veig que ens veuen...

•  Àngels Jordà i Alsina: Can Moner del carrer de l'Aigua.

 

154 (agost 2015)

•  Ramon Buckley: Els inèdits de Ramon Planes.

•  Ignasi Mª Muntaner: Les plaques del Saló de Sessions de l'Ajuntament de                  Sitges (III).

 

155 (novembre 2015)

•  Lluís Jou: El Grup d'Estudis Sitgetans, una institució de recerca i difusió.

•  Ignasi Mª Muntaner: 40 anys del Grup d'Estudis Sitgetans

•  Àngels Jordà i Alsina: El mas Robert (I).

 

156 (febrer 2016)

•  Sebastià Giménez i Mirabent: 'La processó de Sant Bartomeu' de Felip Masó i            Falp.

•  Ignasi Mª Muntaner: Les plaques del Saló de Sessions de l'Ajuntament de                  Sitges (IV).

•  Àngels Jordà i Alsina: El mas Robert (i II).

 

157 (maig 2016)

•  Joan Sella i Montserrat: Notes per a una història de la cuina a Sitges (I).

•  Àngels Jordà i Alsina: Can Bascós del carrer de la Carreta.

 

158 (agost 2016)

•  Notes per a una Història de la cuina a Sitges (i II). Joan Sella i Montserrat.
•  La sínia del gitano. Àngels Jordà i Alsina.

 

159 (novembre 2016)

•  L’actual ermita de Sant Sebastià. Un segle i mig d’història. Sebastià Giménez i Mirabent.
•  Can Benaprès del carreró d’en Lluc. Àngels Jordà i Alsina.

 

160 (febrer 2017)

•  L’actual ermita de Sant Sebastià. Un segle i mig d’història (i II). Sebastià Giménez i Mirabent.
•  En la guerra del Francès: el 20 de gener de 1809 a Sitges. Ignasi Maria Muntaner.
•  Can Benaprès del carreró d’en Lluc (i II). Àngels Jordà i Alsina.

 

161 (maig 2017)

•  Els inicis de l’aviació en la premsa sitgetana i en el record. David Jou i Andreu.
•  El mas d’en Liri. Àngels Jordà i Alsina.

 

162 (agost 2017)

•  Els inicis de l’aviació en la premsa sitgetana i en el record (i II). David Jou i Andreu.
•  En la guerra del Francès: el 20 de gener de 1809 a Sitges (i II). Ignasi Maria Muntaner.
•  La sínia d’en Galceran o Hort d’en Tasis. Àngels Jordà i Alsina.

 

163 (novembre 2017)

•  Josep Carbonell i Gener i el manifest desviacions en els conceptes de llengua i pàtria. Manuel Alquézar i Montañés.
•  Can Bis dels Figuerots. Àngels Jordà i Alsina.

 

164 (febrer 2018)

•  Antoni Ferratges, marquès de Mont-roig. David Jou i Andreu.
•  Can Girona del Camí (I). Àngels Jordà i Alsina.

 

165 (maig 2018)

•  Anecdotari pastoril. Jordi Cubillos.
•  Can Girona del Camí (II). Àngels Jordà i Alsina.

 

166 (abril 2019)

•  Vet aquí lector… (a modus d’editorial)
•  Deering i Stämpfli, dues visions de Sitges (I). Ferran Martínez i Sancho.
•  Can Lleuger. Àngels Jordà i Alsina.

 

167 (setembre 2017)

•  Mathausen, una crònica real. Judith Miralles i Egea.
•  L’historiador Frederic Camp i Llopis. Xavier Viñamata i Camp.
•  Deering i Stämpfli, dues visions de Sitges (II). Ferran Martínez i Sancho.

 

168 (desembre 2019)

•  Les confraries i festes sitgetanes davant de la il•lustració i les prohibicions de Carles III. Eduard Tomàs Sanahuja.

 

169 (març 2020)

•  Grup escolar a Sitges (1932-1948). Iu Bover i Arnal.
•  Un llibre i tres pintures d’Agustí Ferrer i Pino. Toni Sangràs i Boladeres.

 

170 (agost 2020)

•  Grup escolar a Sitges (1932-1948) (i II). Iu Bover i Arnal.
•  El puig de Sitges. Joan Garcia Targa.

 

171 (desembre 2020)

•  Evolució de la població de Sitges (1824-1936). Un segle d’emigració i immigració. David Jou i Andreu.

 

172 (abril 2021)

•  Sitges sotmés a l'epidèmia de grip de 1918. Josep Ll. Bóveda.

•  Rogativers contra la grip. Roland Sierra.

•  Disposicions municipals davant la grip del 98. Jordi Milà.

•  Josep Roca-Pons, vint anys després*. August Bover i Font.

 

173 (agost 2021)

•  La setmana Tràgica a Sitges. Ignasi Mª Muntaner.

•  L'església de Sant Jaume de Moja i Agustí Ferrer Pino. Toni Sangrà Boladeres.

 

174 (desembre 2021)

•  Una caixa sitgetana al Valle de los Caídos. Jordi Milà i Franco.

•  Can Maleno del carrer de Sant Sebastià. Àngels Jordà i Alsina.

 

175 (maig 2022)

•  Les platges de Sitges. Mario Vilar. 

 

176 (agost 2022)

•  resencia de los catalanes en Guantánamo. Daniel Puerto Soler.
•  El centenari del Patufet, festa gran al GES. Beli Artigas Coll.

 

177 (gener 2023)

•  Antigues creences i supersticions marineres. Josep Jansana i Ferrer.